UVJETI PRUŽANJA USLUGA

MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITAJTE SLJEDEĆE UVJETE I UVJETE PRIJE KORIŠTENJA USLUGA!

Ovaj dokument predstavlja pravno obavezujući sporazum između vas kao korisnika sajta (u daljem tekstu definisan kao vi, vaš korisnik ili prodavac, ovisno o slučaju) i KLIKOTV.com

Prihvatanje Upotreba Rješenja i uslova klikotv.com

Vaš pristup i upotreba klikotv.com podliježe isključivo ovim Uvjetima i odredbama. Web lokaciju nećete koristiti u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uvjetima i odredbama. Korišćenjem veb sajta u potpunosti prihvatate uslove i odricanja sadržana u ovom obaveštenju.

Ako ne prihvatite ove Odredbe i uslove, morate odmah prestati koristiti Web lokaciju.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

1. Sajt je obezbeđen na IS AS i ASAILABLE osnovi bez predstavljanja ili odobrenja napravljenih i bez garancija bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, uključujući ali ne ograničavajući se na podrazumevane garancije zadovoljavajućeg kvaliteta, podobnost za određenu svrhu, ne- povreda, kompatibilnost, sigurnost i tačnost ..

2. Do granice koja je dozvoljena zakonom, klikotv.com neće biti odgovoran za bilo kakav indirektni ili posljedični gubitak ili oštećenje bilo čega (uključujući bez ograničenja gubitak posla, prilike, podataka, profita) koje proizlaze iz ili u vezi sa upotrebom web-lokacije ..

3. klikotv.com ne daje nikakvu garanciju da će funkcionalnost web stranice biti neprekidna ili bez grešaka, da će greške biti ispravljene ili da Web stranica ili server koji ih čini dostupnim nema virusa ili bilo čega drugog što može biti štetno ili destruktivno.

4 Ništa u ovim Uvjetima i odredbama neće se tumačiti na način da isključuje ili ograničava odgovornost za ličnu povredu u smislu rješenja zbog povrede rješenja ili drugih zaposlenika ili agenata ..

INFORMACIJE O PLAĆANJU

KlikoTV će podijeliti Vaše platne informacije s bankama relevantnim za transakciju kako bi se omogućilo dovršenje transakcija. Osim toga, rješenje može koristiti Informacije o plaćanju kako bi se odredila vaša kreditna sposobnost i, u postupku takvog utvrđivanja, rješenje može učiniti takve informacije o plaćanju dostupnima bankama ili kreditnim agencijama. Dok rešenje ima u toku savremenu tehnologiju i interne procedure za čuvanje Vaših Informacija o plaćanju protiv uljeza, ne postoji garancija da takva tehnologija ili procedura mogu eliminisati sve rizike od krađe, gubitka ili zloupotrebe. rješenje neće biti odgovorno vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakvu štetu može biti rezultat neovlašćenog korišćenja, objavljivanja, objavljivanja ili bilo koje druge zloupotrebe informacija o plaćanju, uključujući informacije o kreditnoj kartici.

ZABRANA ZA KORISNIKE

Za poboljšanje kvalitete poslužitelja. Imamo aktivnu Anti-Restreaming predgame na poslužitelju koje će automatski blokirati pretplatu kada se pojavi

1. potrošač signala unosi isto korisničko ime više od jednog klijenta

2. kada se klijent prijavljuje na korisničko ime na dva uređaja na istoj ip adresi slijedi automatskoj zabrana, koju ne možemo da skinemo sa servera.

3.kako klijenti imaju korisničko ime više od jedne mreže, različiti internet će zabraniti automatsko

4.kada smart tv klijenti ili vlc koriste u isto vrijeme na android ban automatski

5. ako ga probate na serveru ili OVH server zabrani automatski

6. ako prodavač proda pretplatu dva puta za automatsku zabranu kupca

POVRAT NOVCA

Imajte na umu da ćemo vam povratiti novac u potpunosti samo za kupnje obavljene u manje od 7 dana i odnosi se na pretplate od 3, 6 i 12 mjeseci. Svi ostali zahtjevi za povrat biće odbijeni. Naš tim za podršku kontaktirat će korisnike u svim slučajevima povrata novca.

Računi koji su korišteni više od 7 dana ne vrijede za povrat. Povrat sredstava obično traje 5-10 radnih dana i nije na nama da smanjimo ovaj period. Naši obrađivači plaćanja pobrinut će se za zahtjeve za povratom. Povrat ćemo svim korisnicima odmah nakon što vide zahtjev i provjere podatke o korisnicima.